FunData

Sa kushton darka e fundvitit për një deputet? Rreth 50 orë punë më pak se ajo e një familje mesatare shqiptare, për një ministër rreth 60 orë më pak

0

“Scan Intel” në vijim të analizës mbi përllogaritjen e tryezës së fundvitit për një familje mesatare shqiptare këtë herë ka llogaritur të njejtën faturë por për një familje e cila ka në përbërjen e saj një drejtor, deputet ose ministër. Ashtu si në analizën e mëparshme të dhënat rreth çmimeve të produkteve të tryezës së fundvitit i referohen disa prej supermarketeve më të mëdha në vend, ndërkohë që të dhënat mbi pagat i referohen “Institutit të Statistikave” dhe “Kuvendit të Shqipërisë”.

Nga analiza e kryer nga “Scan Intel” një familje shqiptare e përbërë prej katër personash, prej të cilëve dy të rritur në marrëdhënie pune dhe dy fëmijë, shpenzojnë në total për tryezën e fundvitit plot 26.4 mijë lekë. Një familje mesatare shqiptare i ka të ardhurat mujore prej 101,206 lekë duke qenë se po supozojmë që të dy janë në punë dhe paga mesatare neto në Shqipëri është 50,603. Përkthyer në orë dhe në minuta kjo tryezë i ka kushtuar atyre plot 91.13 orë dhe 5,460 minuta dhe zë rreth 26,1% të të ardhurave të tyre mujore. Po sa minuta i duhet një familje me një anëtar drejtor, deputet apo ministër, dhe sa peshë zë kjo tryezë në të ardhurat e tyre mujore?

Le të supozojmë se njëri nga anëtarët e familjes është drejtor i ose nëpunës i lartë në administatë dhe paga mesatare neto e tij regjistrohet në 100,256 lekë. Anëtarin tjetër të familjes e marrim me pagën mesatre neto në 50,603. Kështu, të ardhurat mujore të kësaj familje arrijnë në 150,859 lekë. Nisur nga këto të dhëna, pesha që zë tryeza e fundvitit mbi të ardhurat mujore të familjes llogaritet në 17.4%, pra rreth 8.7 pikë përqindje më e ulët se ajo e një familje mesatare shqiptare. Nëse analizën do ta bënim për orë pune, shohim se kësaj familje tryeza e fundvitit i kushton 45 orë ose 2,752 minuta.

Do të përdorin të njejtën logjikë edhe për një familje prej katër anëtarësh ku këtë herë njëri prej tyre do të mbajë postin e deputetit. Paga mesatare neto e një deputeti llogaritet mesatarisht në 116,888 lekë, ndërsa të ardhurat mujore për tërë familjen llogariten në 167,491 lekë. Pesha që zë tryeza për këtë familje arrin në 15.7% dhe i duhen 39 orë ose 2,360 minuta për ta sigururar.

Po nëse njëri anëtar është ministër? Paga neto e tij llogaritet mesatarisht në 138,725 lekë dhe totali i të ardhurave mujore arrin në 189,328 lekë. Pesha që zë tryeza në këto të ardhura është 13.9% dhe kësaj familje i duhen 33 orë ose 1,988 minuta për ta siguruar atë.

Pra, nisur nga këto të dhëna dalim në përfundimin se familjes së një deputeti i duhen rreth 50 orë punë më pak se një familje mesatare shqiptare për të siguruar tryezën e fundvitit.

*Material i përgatitur nga SCAN INTEL. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

Sa na kushton tryeza e fundvitit? Sa çerekun e të ardhurave tona mujore, 91 orë, ose dy javë punë

Postimi mëparshëm

Kreditimi bie edhe në Nëntor/ Me 23.3%. Vijojnë tendencat rënëse, efekt i rritjes së normave të interesit nga BSH

Postimi vijues

Comments

Comments are closed.