Financë

Kreditimi bie edhe në Nëntor/ Me 23.3%. Vijojnë tendencat rënëse, efekt i rritjes së normave të interesit nga BSH

0

Sipas shifrave të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë, vihet re një rënie e huave të reja të disbursuara gjatë nëntorit drejt individëve dhe korporatave jofinanciare private. Kështu, gjatë muajit nëntor flukset hyrëse të parasë në nivel huash të reja fiksohen në 20.19 miliardë lekë.

Për më tepër, huatë e reja gjithsej për muajin nëntor 2022 janë shpërndarë midis biznesit, që ka marrë 13,09 miliardë lekë, dhe 6,4 miliardë lekë ndërkohë janë marrë nga individët dhe 650 milonë të tjetra nga korporatat jofinanciare publike. Sa i përket huave të reja gjithsej shohim një rënie prej 23.26% krahasuar më të njëjtën periudhë të një viti më parë, nëntorin e vitit 2021.

Huatë e reja në lekë për individët mbizotërojnë ndaj asaj në valutë. Nga huatë e reja për financimin e individëve, 4 miliardë lekë ka qenë kredi e re në monedhën vendase, 2.4 miliardë lekë në euro dhe vetëm 1.5 milionë lekë në dollarë. Përsa i takon financimit të bizneseve, huatë e e reja në monedhën vendase kanë qenë në vlerën 4.2 miliardë lekë, 8.3 miliardë lekë në euro dhe 567 milionë lekë në dollarë. Shohim në këtë mënyrë që korporatat private ose bizneset, ndyshe nga individët, kanë preferuar kreditë në euro, ndaj atyre në monedhën vendase.

Nëse ndalemi të shohim vlerën e huave të dhëna nga bankat për blerje banesash, vëmë re që muaji nëntor ka regjistruar gjithashtu një rënie. Kështu, sipas shifrave zyrtare të publikuara nga Banka e Shqipërisë, nga 6.4 miliardë lekë të huave të reja për individë, 3 miliardë rezultojnë për blerje banese përgjatë muajit nëntor 2022, në të gjitha valutat. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo vlerë ishte 3.4 miliardë lekë, duke pësuar një rënie prej 12.2%.

Në vijim të vëzhgimit dhe interpretimit të të dhënave, mund të themi që rritja e normave të interesit dhe kriza e çmimeve duket se kanë nxitur një tkurrje domethënëse të kreditimit për muajt e fundit.

*Material i përgatitur nga SCAN INTEL. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

Sa kushton darka e fundvitit për një deputet? Rreth 50 orë punë më pak se ajo e një familje mesatare shqiptare, për një ministër rreth 60 orë më pak

Postimi mëparshëm

Kursimet, me rënien më të madhe që nga pandemia/ Inflacioni dhe Euro “gjymtojnë” depozitat, 113 milionë euro më pak në banka

Postimi vijues

Comments

Comments are closed.