Sociale

Pandemia ul divorcet në Tiranë. 30% më pak gjatë vitit 2020. “Tirana e Re” me numrin më të lartë, “Vaqarri” zero

0

Pandemia përtej efekteve negative, duket se përgjatë linjës së saj ka sjellë edhe efekte pozitive. Një nga këto efekte, që mbështetet edhe nga të dhënat më të fundit të Bashkisë së Tiranës është numri më i vogël i divorceve për vitin 2020 krahasuar me shifrat e vitit 2019. Gjatë vitit 2019 regjistroheshin 1890 divorce, ndërsa në vitin 2020 regjistrohen 1340 divorce, pra gati 30% divorce më pak.

“Scan Intelligence Unit” ka përpunuar të dhënat për numrin e divorceve sipas Njësive Administrative për vitin 2020 duke dalë në përfundimin se brenda njëmbëdhjetë njësive të vjetra, njësia që ka patur numrin më të madh të divorceve është Njësia 5 ose e njohur ndryshe si “Tirana e Re” me 149 divorce, e ndjekur nga Njësia 2 ose “Qyteti Studenti” me 134 divorce. Brenda këtyre njësive, njësia me numrin më të vogël të divorceve të regjistruara është Njësia 10, e njohur si “Myslym Shyri”. Përtej njëmbëdhjetë njësive nga të dhënat shohim se njësia me numrin më të vogël të divorceve është njësia Krrabë dhe Petrelë me nga një divorc, ndërsa Njësia Vaqarr nuk rregjistron asnjë divorc gjatë viti 2020.

Krahasuar me vitin 2019, njësitë që kanë pësuar ndryshimi më të madh gjatë vitit 2020 janë Njësia numër 7 e njohur si “21 dhetori” me 110 divorce më pak, e ndjekur nga Njësia nr 5 ose “Tirana e Re”. Në Njësitë numër 8 ose “Selvia” dhe në njësinë e Kasharit, janë rritur numri i divorceve me 8 dhe 10 divorce respektivisht

Po ashtu “Scan Intelligence Unit” ka llogaritur numrin e divorceve për 1000 banorë. Nga grafiku i mëposhtëm tregohet se brenda njësive të vjetra, njesia me më shumë divorce për 1000 banorë është Njësia numër 8 ose ndryshe “Selvia” me 2.19 divorce për 1000 banorë, e pasuar nga Njësia 4 e njohur si “Kinostudio”me 1.83. Brenda njësive të vjetra njësia me më pak divorce është Njësia 10 me 1.3 divorce për 1000 banorë. Nga të dhënat për të gjitha bashkitë të marra së bashku shohim se Njësia e Shëngjergjit ka numrin më të madh të divorceve për 1000 banorë me 3.94. Njësia me numrin më të vogël është njësia e Petrelës me 0.15 divorce për 1000 banorë.

*Material i përgatitur nga SCAN INTEL. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

Sa e përgatitur është Shqipëria për të përballuar fake news-in? Renditemi ndër vendet e fundit në Europë

Postimi mëparshëm

Shqipëria, ndër vendet me peshën më të ulët të pensionistëve në Europë. Mbi 65-vjeçarët zënë vetëm 14.8% të totalit

Postimi vijues

Comments

Comments are closed.