Ekonomi

Ekonomia, e varur nga biznesi i vogël/ Zë 99.8% të ndërmarrjeve aktive gjithsej, pesha e të punësuarve në 81.6%

0

INSTAT ka publikuar statistikat për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për vitin 2021. Bazuar në shifrat e vrojtimit sa i përket statistikave strukturore, 99.8% të ndërmarrjeve aktive e zënë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, në të njëjtën përqindje si vitin e kaluar. Nëse do të flisnim për peshën e të punësuarve, sipas statistikave punësimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ka shënuar një rënie me 0.3 pikë përqindje. Rreth 81,6 % e të punësuarve janë punësuar nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nga 81,9 % që ishte ky tregues përgjatë vitit 2020.
Me rënie paraqiten edhe shitjet neto gjatë vitit 2021. Referuar shifrave rreth 79% e shitjeve neto realizohen nga ndërmarrrjet e vogla dhe të mesme, nga 79.7% që janë realizuar në vitin 2020, duke pësur rënie me 0.9 pikë përqindje.

Nga ana tjetër investimet kanë shënuar rritje, krahasuar me vitin paraardhës, pra vitin 2020. Sipas “Institutit të Statistikave” 76.4% e investimeve kryhen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nga 74% të kryera në vitin 2020.

Po të fokusohemi në strukturën e punësimit sipas aktiviteteve ekonomike shohim se mikrondërmarrjet kanë përqindjen më të lartë të punësimit në sektorin e akomodimit dhe shërbimit ushqimor me 69.0%. Nga ana tjetër, ndërmarrjet e vogla kanë përqindjen më të lartë të punësimit në sektorin e industrisë nxjerrëse me 29.5%, ndërkohë ndërmarrjet e mesme kanë përqindjen më të lartë të punësimit në sektorin e industrisë përpunuese me 38.1%.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat janë eksportuese të mallrave kanë mbetur të pandryshuara, njësoj si një vit më parë. Janë 2.6% e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të cilat eksportojnë mallra. Sa i përket të dhënave mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat janë importuese shohim se paraqiten me rënie, nga 10.1% në vitin 2020 në 8.7% në vitin 2021.

*Material i përgatitur nga SCAN INTEL. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.

Shteti apo privati, cili e amortizoi krizën? Në privat pagat u rritën dy herë më shumë se në shtet

Postimi mëparshëm

Jeta e shqiptarëve “shkurtohet” me 1.9 vite/ Jemi ndër 5 vendet me rënien më lartë të jetëgjatësisë në Europë

Postimi vijues

Comments

Comments are closed.